Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları

//Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları

Diyarbakırdaki Modelleme Kitaplarımız

Thumbnail image 

 

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

 

Denge
Kompozisyonun düzenlemesinde ve bütünlüğün sağlamasında denge duygusu önemlidir. Bir düzenlemeye giren biçimlerin renkleri, dokuları, yönleri, aralıkları ve ölçüleri birbirleriyle karşılaştırma konusu olur. Tasarı öğeleri, birbirleriyle ortaya koydukları değerler yönünden tartıldıklarında genel bir denge hissedilmeli, herhangi bir biçim ya da bir grup ağır basarak tasarımın ağırlık merkezini kendi tarafına kaydırmamalıdır. Ağırlık merkezi alanın ortaya yakın yerinde kalabilmelidir. Bir tasarımda dengesizlik hissediliyorsa, yeri, rengi, dokusu, yönü, aralığı, ölçüsü gerektiği oranda değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağlayıcı yeni biçimler eklenmelidir. Görsel denge, özünde düşünsel dengeyi de taşımalıdır. Bütün içinde her eleman, paylaşıma, etkileşime, ortaklığa girmek durumundadır.

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:56:22+03:00Ocak 1st, 2016|Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları|Diyarbakırdaki Modelleme Kitaplarımız için yorumlar kapalı

Diyarbakırdaki Anatomi Çizim Kitabi Örneği

Thumbnail image 

 

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

 

Denge; simetrik (bakışık) ve asimetrik (bakışımsızlık) denge olarak ikiye ayrılır. Simetrik denge; Bir eksene göre öğelerin aynı durumda tekrar etmesiyle oluşur. Simetrik denge kesin kararlı oturmuş bir kompozisyonu oluşturur; fakat fazla ilgi uyandırmaz.

Simetrik denge

Asimetrik denge; Eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki elemanların düzenlenmesi ile oluşturulur. İlgi çekici olması yönünden kompozisyon daha başarılıdır. Anlatımı oluşturan elemanların benzerlik, zıtlık, üslup, uygunluk ilişkileri ile renk, biçim, hareket, açık-koyu ile oluşan denge, asimetrik dengeyi oluşturur.

 

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:55:05+03:00Ocak 1st, 2016|Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları|Diyarbakırdaki Anatomi Çizim Kitabi Örneği için yorumlar kapalı

Diyarbakırdaki Portre Teknikleri Kitaplarımız

Thumbnail image 

 

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

 

Açık- Koyu

Işık, varlıkların her tarafını aynı ölçüde aydınlatmadığı için, açık koyu farkları meydana gelir. Örneğin aynı renkte olan bir eşyaya baktığımızda, ışığın geldiği yönde olan kısımların açık ve parlak olduğunu; gölgede kalan kısımların ise koyu ve sönük olduğunu görürüz. Açık koyu ile ışık gölge terimlerini birbirine karıştırmamak gerekir. Açık-koyu, bir

Rengin ışıktan gölgeye geçerken aldığı ton dereceleridir (Valör). Işık-gölge, Açık – koyu kontrastları (Zıtlıklar) ve ara değerleri resimde iki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutluluğu (Hacimsellik) ve derinliği göstermeğe yarar. Bunlardan yararlanılarak yapılan çalışma objenin hacmini, objeler arasındaki uzaklığı ve diğer özellikleri mükemmel bir şekilde algılamamıza olanak sağlar.

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:52:21+03:00Ocak 1st, 2016|Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları|Diyarbakırdaki Portre Teknikleri Kitaplarımız için yorumlar kapalı

Diyarbakırdaki Kolay Portre Çizim Teknikleri Kitaplarımız

Thumbnail image 

 

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

 

Fon

Resimde fon; modeli ilgi çekici ve daha ön planda belirgin olarak göstermek bakımından önemlidir. Fon; modelin bulunduğu doğal ortam olabileceği gibi, çeşitli malzemelerden de hazırlanabilir. Önemli olan modelle fon arasında renk ve biçimler yönünden zıtlıkların sağlanabilmesidir. Örneğin, konuda sıcak renklerin hâkimiyeti varsa fonda soğuk renklerle konuya kuvvet kazandırılır. Konuda yuvarlak biçimler varsa fonda dikey ve yataylar kullanılarak konunun anlamı zenginleştirilir. Hareketli konuların arasındaki durgun bir fon, göze dinlenme fırsatı verir.

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:50:30+03:00Ocak 1st, 2016|Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları|Diyarbakırdaki Kolay Portre Çizim Teknikleri Kitaplarımız için yorumlar kapalı

Diyarbakırdaki Karakalem Portre Çizim Kitaplarımız

Thumbnail image 

 

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

 

Sanat yapıtlarını çözümlemek için değişik yollar kullanılır. Bir resmin fiziksel ögelerini ele alarak yapılan bir incelemede beş önemli ögeyle karşı karşıya kalınır. Bunlar çizgi, ışık-gölge, kompozisyon, mekân ve renktir. Desen çalışmalarında da aynı ögeler önemini korumaktadır. Desen her ne kadar renksiz resimler olarak algılansa da renkli desenler de çalışmak mümkündür. Örneğin; Degas desenlerini renkli çalışmayı tercih etmiştir.

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:48:49+03:00Ocak 1st, 2016|Dökümanlar Grubu Anatomi Kitapları|Diyarbakırdaki Karakalem Portre Çizim Kitaplarımız için yorumlar kapalı